Odměna za právní služby


Odměnu za poskytovanou právní pomoc sjednávám se svými klienty většinou individuálně dohodou (smluvní odměna), případně je stanovena podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif).

Výše odměny se řídí složitostí a časovou náročností poskytnuté právní pomoci. Každý případ je jiný a jeho náklady nelze odhadnout, dokud nejsem s případem seznámena.

S klienty může být uzavřena i smlouva umožňující tzv. paušální odměnu.