POZOR ZMĚNA ADRESY :

Jiráskovo Náměstí 159/10 (Kuří rynek)
Ostrava - Moravská Ostrava

* vchod je z ulice Poštovní (Raiffeisen spořitelna) - 1. patro

O advokátní kanceláři


Vítám Vás na webových stránkách své advokátní kanceláře, která byla založena v roce 2005 a od té doby nepřetržitě poskytuje komplexní právní služby všem osobám, včetně podnikatelům i subjektům veřejného práva.

Právní služby poskytuji v oblasti občanského, rodinného, obchodního nebo i trestního práva. V souladu s ust. §1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii zastupuji své klienty v řízení před soudy i v řízení před jinými orgány, poskytuji obhajobu v trestních věcech, uděluji právní porady, sepisuji listiny, zpracovávám právní rozbory atd.

Advokátní služby poskytuji na celém území České republiky, převážně v Moravskoslezském kraji, zejména pak v Ostravě a jejím okolí.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon (tzv. nový občanský zákoník nebo též označovaný jako NOZ), který nahrazuje nejen dosavadní zákon č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ale i další, jako je zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor atd. Tyto změny se týkají i obchodních společností, jejichž úprava již nebude řešena dosavadním zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem ale zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích, ve zkratce označován též jako ZOK).

Nabízím Vám právní pomoc při řešení Vašich problémů.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Věra MATOUŠOVÁ, advokát